Avis legal

POLITICA DE PRIVACITAT

IDENTIFICACIÓ
Titular: Escoda i Associats Consultors Tècnics S.L.O.
CIF: B60938917
Domicili: C/ Alfons XII núm. 18, Entl., 1a – 08006 Barcelona
Telèfon: +34 932 373 530
Correu electrònic: escoda@escodaiassociats.com

TITULACIÓ OFICIAL I REGISTRES
Titulació Oficial:
Registre Mercantil:

INFORMACIÓ I CONSENTIMENT
Mitjançant l’acceptació de la nostra Política de Privacitat l’Usuari/a presta el seu consentiment informat, exprés, lliure i inequívoc perquè les dades personals obtingudes a través de la web d’Escoda i Associats Consultors Tècnics S.L.O. siguin inclosos en un fitxer titularitat d’Escoda i Associats Consultors Tècnics S.L.O que és responsable i sobre el qual s’apliquen les mitjanes tècniques, legals i organitzatives establertes en la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal per a evitar qualsevol accés, alteració, pèrdua o tractament no autoritzats.
El període de conservació de les dades personals variarà en funció del mínim necessari que indiqui la llei. Les seves dades no seran comunicats ni cedits a tercers ni seran transferits a altres Estats.
Els Usuari/as d’aquesta pàgina poden sol•licitar al responsable del tractament per escrit al domicili d’Escoda i Associats Consultors Tècnics S.L.O. i amb còpia de DNI o un altre document identificatiu l’exercici dels següents drets: dret d’accés, de rectificació, de supressió, d’oposició, de portabilitat i de limitació.

NAVEGACIÓ WEB “COOKIES”
La web d’Escoda i Associats Consultors Tècnics S.L.O. utilitza “cookies tècniques”. Les “cookies” són fitxers de textos que els ordinadors envien al seu disc dur per a facilitar al seu ordinador un accés més ràpid a la pàgina web seleccionada.
Les cookies utilitzades en la nostra pàgina web són:
• Cookies pròpies
• Cookies de sessió
• Cookies persistents
• Cookies tècniques
La finalitat de les “cookies” de la web d’Escoda i Associats Consultors Tècnics S.L.O. és personalitzar els serveis que oferim, facilitant la informació que pugui ser del seu interès. Les “cookies” no extreuen informació del seu ordinador, ni determinen on vostè es troba. Si vostè no desitja que se li instal•li en el seu disc dur una “cookie”, sol•licitem que configuri el navegador del seu ordinador per a no rebre-les. L’informem que amb aquesta supressió la qualitat del funcionament de la pàgina web pot disminuir.

CONDICIÓ D’USUARI/A
La utilització de la pàgina web atribueix la condició d’Usuari/a de la web (d’ara endavant “Usuari/a”) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en el present Avís Legal.

RESPONSABILITATS DE L’USUARI/A
l’Usuari/a escompromet a utilitzar els serveis de la web d’acord amb els termes expressats en el present Avís Legal, sent responsable del seu ús correcte. Sense perjudici del que s’exposa a continuació, l’Usuari/a se obliga a no utilitzar la web per a la prestació de serveis, la realització d’activitats publicitàries o d’explotació comercial.
Tota la informació que faciliti l’Usuari/a Escoda i Associats Consultors Tècnics S.L.O. haurà de ser veraç. A aquest efecte, l’Usuari/a garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de l’emplenament del formulari necessari per a l’obtenció de les seves dades de contacte, així com la formulació de consultes.
Serà així mateix responsabilitat seva mantenir tota la informació facilitada a permanentment actualitzada de manera que respongui a cada moment a la situació de l’Usuari/a. En tot cas l’Usuari/a serà l’únic/a responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a Escoda i Associats Consultors Tècnics S.L.O. o a tercers per la informació que faciliti.
Qui enviï comunicacions a aquesta web o al seu propietari serà responsable del contingut d’aquestes, també quant a la seva veracitat i precisió no fent-se per tant responsable Escoda i Associats Consultors Tècnics S.L.O. de la informació i continguts introduïts per tercers.
No obstant això i en compliment del que disposa l’article 11 i 16 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, Escoda i Associats Consultors Tècnics S.L.O. es posa a la disposició de tots els usuaris/as, autoritats i forces de seguretat per a col•laborar de manera activa en la retirat o, si escau, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional drets de tercers o la moral i l’ordre públic.
En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pugui ser susceptible d’aquesta classificació, es prega el faci saber de manera immediata al propietari del lloc web.

ÚS DELS CONTINGUTS DEL WEB
L’Usuari/a se obliga a no utilitzar la web ni el servei ofert a través del mateix per a la realització d’activitats contràries a les lleis, a la moral, a l’ordre públic, lesives de drets i interessos de tercers o que de qualsevol altra forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització de la web.

L’Usuari/al fet que actuï contra la imatge, bon nom o la reputació de Escoda i Associats
Consultors Tècnics S.L.O així com qui utilitzi il•lícita o fraudulentament els dissenys, logos o continguts del lloc i/o violi en qualsevol forma els drets de propietat intel•lectual del lloc o dels continguts i serveis d’aquesta, serà responsable davant Escoda i Associats Consultors Tècnics S.L.O. de la seva actuació.

Als efectes previstos aquí s’entenen per continguts, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors així com el seu disseny gràfic i codis font.

En particular, l’Usuari/a se compromet a no: a) Reproduir, copiar, distribuir, posar a la disposició de qualsevol altra forma, comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, tret que compti amb l’autorització de la titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès b) Suprimir, manipular o de qualsevol forma alterar el copyright i altres dades identificatives.

DRETS DE PROPIETAT INTEL•LECTUAL I INDUSTRIAL
Tant el disseny del lloc i els seus codis font, com els logos, marques i altres signes distintius que apareixen en aquest, pertanyen a Escoda i Associats Consultors Tècnics S.L.O. i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel•lectual i industrial.
Igualment estan protegits pels corresponents drets de propietat intel•lectual i industrial les imatges i logos continguts en el servidor de Escoda i Associats Consultors Tècnics S.L.O. En cap moment podrà entendre’s que l’ús o accés a la web www.institutoreflexologia.es i/o als serveis oferts en aquesta, atribueixen a l’Usuari/a dret algun sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius.
El seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga queda totalment prohibida tret que existeixi expressa autorització de Escoda i Associats Consultors Tècnics S.L.O. La llicència d’ús de qualsevol contingut d’aquest lloc atorgada a l’Usuari/a se limita a la descàrrega per part de l’usuari d’aquest contingut i l’ús professional d’aquest, sempre que els citats continguts romanguin íntegres.

FRAMES
Escoda i Associats Consultors Tècnics S.L.O. prohibeix expressament la realització de “framings” o la utilització per part de tercers de qualsevol mecanisme que alteri el disseny, configuració original o continguts de la web.

ENLLAÇOS A ALTRES PLATAFORMES O XARXES SOCIALS
La web Escoda i Associats Consultors Tècnics S.L.O. posa a la disposició dels Usuari/as mitjans d’enllaç que permeten accedir als canals i pàgines que la pàgina web manté en la plataforma de la xarxa social de Facebook propietat d’un tercer i gestionada per aquest tercer.

L’establiment d’aquesta aplicació no implica l’existència de cap relació entre Escoda i Associats Consultors Tècnics S.L.O. i la xarxa social enllaçada com tampoc l’acceptació dels continguts i serveis sent el seu titular el responsable d’aquests.

Atès que Escoda i Associats Consultors Tècnics S.L.O. no té cap control sobre el contingut allotjat en aquestes xarxes socials, l’Usuari/a reconeix i accepta que Escoda i Associats Consultors Tècnics S.L.O. assumeix cap responsabilitat pel contingut ni pels serveis als quals l’Usuari/a pot accedir en aquestes pàgines, ni per la publicitat, ni per qualsevol altre material disponible en aquests.
En cap cas Escoda i Associats Consultors Tècnics S.L.O. comparteix amb Facebook cap mena d’informació privada sobre els usuaris i tota la informació l’Usuari/a vulgui proporcionar a aquesta xarxa social estarà sota la seva pròpia responsabilitat.

RESPONSABILITATS 
Ús incorrecte de la web: Escoda i Associats Consultors Tècnics S.L.O. ha creat la web per a la difusió de la seva activitat i per a facilitar l’accés als seus serveis, però no pot controlar la utilització del mateix de manera diferent a la prevista en el present Avís Legal, per tant l’accés a la web i l’ús correcte de la informació continguda en el mateix so responsabilitat de qui realitza aquestes accions, no sent responsable Escoda i Associats Consultors Tècnics S.L.O. per l’ús incorrecte, il•lícit o negligent que del mateix pugui fer l’Usuari/a, ni del coneixement que puguin tenir tercers no autoritzats de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l’ús que els Usuaris/as fan de la web i dels serveis.

Així mateix, Escoda i Associats Consultors Tècnics S.L.O. tampoc serà responsable dels perjudicis de tota classe que puguin deure’s a la suplantació de la personalitat d’un tercer efectuada per un Usuari/a en qualsevol classe de comunicació realitzada a través del web.

Utilització dels continguts: Escoda i Associats Consultors Tècnics S.L.O. facilita tots els continguts de la seva pàgina de bona fe i farà tots els esforços perquè els mateixos estiguin permanentment actualitzats i vigents; no obstant això, Escoda i Associats Consultors Tècnics S.L.O. no pot assumir cap responsabilitat respecte a l’ús o accés que realitzin els Usuaris/as fora de l’àmbit al qual es dirigeix la web, la responsabilitat final recaurà sobre l’Usuari/a.

Virus: Escoda i Associats Consultors Tècnics S.L.O. es compromet a aplicar totes les mesures necessàries per a intentar garantir a l’Usuari/a l’absència de virus, cucs, troians i elements similars en el seu web. No obstant això, aquestes mesures no són infal•libles i per això, no pot assegurar totalment l’absència d’aquests elements nocius. En conseqüència Escoda i Associats Consultors Tècnics S.L.O. no serà responsable dels danys que aquests puguin produir als usuaris.

Errors Tecnològics: Escoda i Associats Consultors Tècnics S.L.O. ha conclòs tots els contractes necessaris per a la continuïtat de la seva pàgina i farà tots els esforços perquè la mateixa no sofreixi interrupcions, però no pot garantir l’absència d’errors tecnològics, ni la permanent disponibilitat del lloc i dels serveis continguts en ell i, en conseqüència, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin generar-se per la falta de disponibilitat i per les fallades en l’accés ocasionats per desconnexions, avaries, sobrecàrregues o caigudes de xarxa no imputables a Escoda i Associats Consultors Tècnics S.L.O.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis d’aquesta pàgina web, serà la llei espanyola.
Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir en ocasió de la visita a la web o de l’ús dels serveis que en ella es puguin oferir, Escoda i Associats Consultors Tècnics S.L.O. i l’Usuari/a acorda sotmetre’s als jutges i tribunals de Barcelona

MODIFICACIONS
Escoda i Associats Consultors Tècnics S.L.O. es reserva el dret de modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i condicions de la web, així com els serveis de la mateixa i les condicions requerides per a la seva utilització.

Escoda i Associats Consultors Tècnics S.L.O. es reserva el dret a realitzar canvis en la web sense previ avís, a fi d’actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els continguts de la web o el seu disseny. Els continguts i serveis de la web s’actualitzen periòdicament.

A causa que l’actualització de la informació no és immediata, li suggerim que comprovi sempre la vigència i exactitud de la informació, serveis i continguts recollits en la web.

Així mateix, les condicions i termes que es recullen en el present Avís Legal poden variar, de manera que us convidem a revisar aquests termes quan visitin de nou la web.

Data de l’última actualització: 25 de Gener de 2019